Conferencia: Espai i Paisatge a l’Actualitat
24/04/08 – Universitat de Girona UDG (Girona)