El curs passat va sorgir la idea d’inicar aquest projecte participatiu pel disseny del nou pati castellum. La comissió pel nou pati s’ha anat reunint repetidament per planificar aquest procés.

Amb el suport de: