Us deixo amb el programa i les imatges de la sessió de disseny del passat dissabte 12 de novembre. La sessió va anar molt bé i va ser molt productiva! Encarant els disseny per el dia de construcció previst pel proper dissbate 3 de desembre. Varem dividir el pati en 5 zones d’intervenció i varem fer una pluja d’idees caminada que va ser molt divertida. Al final el patí va quedar ple de papers grocs amb idees repartides per tot arreu.

Aquí teniu el programa de la jornada:

Participants

Famílies i mestres de l’escola Castellum

Objectiu de la sessió

Dissenyar les intervencions per millorar el pati de l’escola.

Mètode de treball

Treballaren en grups dividits segons els espais d’intervenció definits.
A cada grup hi haurà 2 mestres i 1 pare/mare que son els caps de grup a qui us heu de dirigir si teniu dubtes o necessiteu qualsevol cosa.

Hi ha 5 zones de treball:

 • Zona 1: Tanca del pati que dona a la carretera (Vegetació)
 • Zona 2: Sorral (Cabana, estructura i muntanya)
 • Zona 3: Zona d’entrada (Espai de pic-nic i camp de futbol), Reconvertir el mur
 • Zona 4: Ampliació pati i Intervenció amb Salze viu
 • Zona 5: Objectes (General a tot el pati)

Producte resultant de la sessió

Hem de tenir al final de la sessió els dissenys de les diferents intervencions explicades amb el màxim detall possible. Aquesta explicació hauria de contenir:

 • Llistat de necessitats materials
 • Llistat de necessitats técniques
 • Llistat de recursos que poden aportar les famílies (específicant què aporten i el nom i dades de contacte de la/es persona/es).
 • Pla d’acció per a la construcció dels dies 2 i 3 de desembre
 • Preparatius prèvis necessaris
 • Persones necessàries
 • Temps previst de realització
 • Qui fa què i quan
 • Organització de la construcció prevista

Programa Sessió

9:30h. Arribada
9:45h. Explicacions prèvies:

 • Núria: On som?  Què ha passat fins avui?  La importància de co-crear el nou pati.
 • Caps dels grups de la sessió passada (26 març): Quines son les idees prèvies de la sessió anterior?
 • Lluís: Explicació dels objectius i producte esperat de la sessió. Dinàmiques de funcionament i programa de la sessió. Pressupost disponible. Recursos disponibles

10:00h. Visita als espais d’intervenció, formació de grups i pluja d’idees colectiva.

11:00h. Sessió creativa per grups

 • Agrupació d’idees per temes (10 min.)
 • Fusionar/desenvolupar idees (15 min.)
 • Valorar i sel.leccionar idees (15min.)
 • Definir proposta (20 min.)

12:00h. Posada en comú dels projectes amb tots els grups i proposta de modificació a les idees.

13:00h. Pla d’acció

13:30h. Finalització, Acors i refrigeri final.

 

Normes i funcionament de la pluja d’idees

 • L’objectiu d’aquest exercici és tenir el màxim nombre d’idees en el mínim temps.
 • No és important la qualitat de les idees ni la viabilitat, tan sols la quantitat.
 • Han de ser plantejaments inicials no idees desenvolupades.
 • La idea es dirà en veu alta i s’apuntarà en un full.
 • En aquest moment la resta de participants no comentarán ni valoraran la idea. Això ho farem després. Ara és el moment d’expresar tantes idees com sigui possible.
 • S’escriurà la idea en un full groc i es deixarà en el lloc del pati a on aniria realitzada la idea (subjecteu-la amb una pedra, una mica de sorra, una pinça, un imàn, etc.)
 • Escribiu la idea amb lletra gran i clara i en majúscules perquè es llegeixi de lluny.
 • Preferiblement feu un petit dibuix o gràfic que expressi el concepte de la idea.

Recordem els temes que es van treballar a la sessió anterior i que haurieu de tenir presents alhora de pensar les vostres idees:

 • Enfilar-se
 • Amagar-se
 • Vegetació
 • Ombres

 

Amb el suport de: