La sèrie TRANSFORMA#

Lʼany 2009 en el marc del projecte Creadors En Residència als instituts de Barcelona inicío el projecte Transforma#1. Projecte de creació col·lectiva per la millora ambiental o social de lʼentorn amb els alumnes de lʼInstitut Collserola de Barcelona que comptava amb la col·laboració de lʼequip dʼarquitectes Ecosistema Urbano. La proposta artística tenia la voluntat de ser un procés obert que integrés la participació i la implicació dels joves utilitzant la creació contemporànea com una eina de transformació del seu entorn.

noubarrisnou#1 El procés del projecte Transforma#1 va durar gairebé un any i va donar com a resultat noubarrisnou un projecte que promovia la participació ciutadana per a la transformació de lʼespai públic a través dʼunes bústies, dʼuns pósters i dʼunes sessions participatives obertes amb els alumnes de lʼInstitut i els veins i veines del barri. Amb aquest procés es van recollir més de tres- centes aportacions dels veïns i veïnes que una vegada analitzades i ordenades van ser la base del taller de creació participativa presencial juntament amb lʼAssociació de Veïns de Roquetes, lloc on es situava lʼespai que vàrem escollir per intervenir. Dʼaquesta sessió varen sortir les idees que una vegada tractades van ser la base de la intervenció final del projecte: la col.locació de sis cadires per millorar la mobilitat de les escales que uneixen Roquetes i Torre Baró. Més informació a http://noubarrisnou.wordpress.com

TRANSFORMA#2

PROJECTE DE CREACIÓ COL·LECTIVA PER A LA MILLORA AMBIENTAL DEL PATI LʼESCOLA CASTELLUM DE ST. JULIÀ DE RAMIS

Lʼèxit de la proposta i les consegüents derivacions en tallers, exposicions i difusió, però sobretot lʼefecte aconseguit en la implicació de les persones vinculades, ha fet que continui amb la proposta de Transforma2, aquesta vegada en el context dʼuna Escola comptant amb la participació no tan sols dels alumnes sinó també dels professors i de les famílies.

objectius

# # -realitzar una intervenció artística participativa de millora del pati de lʼescola # -redactar un manual/guia per poder replicar el model participatiu de creació contemporànea en d ́altres escoles i/o dʼaltres contextos # -introduir la creació contemporànea com una eina per a la transformació del nostre entorn implicant no tan sols als nens i als mestres, sino també als pares i mares que són qui, en definitiva, poden continuar amb lʼapreciació i el desenvolupament dʼuna sensibilitat artística contemporànea.

Metodologia

La proposta consisteix en iniciar un procés participatiu per al re-disseny del pati de lʼEscola Castellum.

Aprofitarem la informació i la metodologia ideada i aplicada en el procés participatiu de nouobarrisnou#1 utilitzant el mateix format de postals, pòsters i les bústies de color pistatxo que tan bé van funcionar en aquella ocasió, òbviament adaptant els continguts a aquest nou context.

Per poder dissenyar el pati ideal primer hem de conèixer tots els patis possibles. Per això a través dʼexercicis participatius podrem conèixer tots aquests patis.

En aquest procés hi han dʼintervenir tots els actors implicats:

-Pares -Equip directiu, docent i monitores -Nens i nenes -Entorn -Especialistes tècnics

És important treballar a partir del consens perquè el resultat sigui satisfactori per a tothom.

ELS TRES PATIS

Quins són els patis possibles:

EL PATI IDEAL

-El pati que sommiem (sense límits de diners, espai, recursos…) -El pati que recordem (què és el que més i menys ens agradava del pati de la nostra infantesa?)

EL PATI REAL

-El pati que tenim (què ens agrada més i què ens agrada menys?) Què canviariem?) -Anàlisi tècnic i medioambiental de lʼentorn (plànols, situació, clima, sol, ombres…) -Anàlisi de com els nostres fills i filles utilitzen el pati: què hi fan, com ho fan, a on ho fan… Aquest estudi el faran les mestres amb fotografies, vídeos i redactant unes fitxes que recullen detalladament aquesta informació, que després processaran degudament per ser analitzada i presentada a la primera sessió participativa.

-Què necessiten? Pedagògicament, etc. -Portar fotos dʼaltres patis, espais de joc, parcs… que ens agradin i que ens inspirin.

EL PATI FUTUR (IDEAL+REAL)

-És el pati que tindrem, el pati nou que contindrà una part de tots els patis anteriors.

 

Amb el suport de: