Sínthesis (o el descobriment de la mel) és una performance que reflexiona sobre l’espiritualitat contemporània.

Sínthesis és un esdeveniment performàtic en forma de trilogia, presentat com un retaule que es desplega en 3 parts. Aquesta acció está entesa com un ritus o com una litúrgia total i per tant no desenvolupa una acció argumental sino que centra tota l’atenció en els elements que la formen: acció, paraula, cant, objectes… aquests elements en són el corpus principal.

La paraula Síntesi prové del grec synthesis/syntithenai “posar junt, ajuntar, combinar” de Syn “ajuntar” + tithenai “posar, emplassar”. Síntesi és l’oposat d’anàlisi. Anàlisi suposa la distinció i la ressolució d’allò complex en elements més simples. Aquestes són dues maneres d’aproximar-se i d’aprehendre  la realitat. La ciència ens ha aportat el coneixement analític i reduccionista: dividir allò a estudiar en porcions més i més petites i en especialitats d’estudi més i més delimitades. La mística en canvi, suposa tot el contrari: una aproximació total, fins i tot excessiva a la realitat. Divisió i separació vs. Unió i totalitat. Aquest acte performátic utilitza diferents aproximacions místiques, espirituals i científiques entenent-les com un tot integrat esdevenint així una acció trascendent en si mateixa.

L’acció té tres registres: la part cantada, la part llegida i un llibret que no tan sols recull els textos de la performance sinó també altres escrits provinents de fonts tant diverses com l’escolàstica clàssica (Meister Eckhart), la mística occidental (Julian of Norwich, Simone Weil), el budisme (Nâgârjuna), l’induisme, el sufisme iraní (Mahmûd Sahvestari)… però també la de la Teoria de la Complexitat (Edgar Morin).

Crèdits:

Idea, llibret i imatges: Lluís Sabadell Artiga

Música: Xavi Lloses i Lluís Sabadell Artiga

Soprano: Laia Frigolé

Viola de gamba: Santi Miron

Ballarí: Isidre Rebenaque i Cru

Recitats: Lluís Sabadell i Artiga

LLOCS i DATES

·Festival EBENT 2009

Dissabte 21 de Novembre de 2009 a les 20h (hora a confirmar)

L’Antic Hospital de La Capella – c/Hospital, 56 08001- Barcelona

Divendres 27 de Novembre de 2009 a les 21:30h (hora a confirmar)

Ca L’Estruch – c/Sant Isidre, 140 – 08208 Sabadell